Waar staan we voor?

 

MPI De Mast is een school van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het is een school voor buitengewoon kleuter-en lageronderwijs – type 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 & basisaanbod   met een internaat voor buitengewoon onderwijs – type 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 & basisaanbod

 

Wij staan voor een teamgerichte, integrale benadering van het kind vanuit een neutrale invalshoek. Onze voornaamste doelstelling is er mee voor te zorgen dat het kind later optimaal inpast in de maatschappij. Onze basisregel is de ontwikkelingskansen van het kind maximaal tot ontplooiing te laten komen met respect voor het kind en zijn omgeving.

 

We trachten met andere woorden onderwijs op maat van het kind te bieden door rekening te houden met de specifieke noden van ieder kind. Door te werken in kleinere klasgroepen wordt deze vorm van geïndividualiseerd onderwijs mogelijk gemaakt. Bovendien wordt de leerstof en het tempo afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en trachten we te streven naar een positief zelfbeeld en welbevinden.

 

Aangezien wij zowel in onze eigen school als in 170 scholen van de drie onderwijsnetten in onze regio kinderen met een brede waaier van leer- en zorgbehoeften begeleiden, zijn wij een regionaal expertisecentrum (ondersteuningsschool) voor kinderen met leer- en zorgbehoeften. Het personeel van onze school bestaat dan ook uit gespecialiseerde leerkrachten. Zij worden bovendien ondersteund door verschillende paramedici: logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en orthopedagogen.